كل عناوين نوشته هاي مهدي پريشاني(نام مستعار)

مهدي پريشاني(نام مستعار)
[ شناسنامه ]
کمي با سياست /کاهش ميزان حصر ميرحسين موسوي از زبان برادرش/ ...... سه شنبه 97/7/24
کمي هم با سياست/کاهش ميزان حصر ميرحسين موسوي از زبان برادرش ...... سه شنبه 97/7/24
مشکل آب جدي است ! باور کنيم يا نکنيم ؟ ...... چهارشنبه 97/5/3
صبح پاييزي و هوس خوردن آش در غربت ...... شنبه 96/8/20
نو انديشي و نو گرايي در شرکت ما ...... جمعه 96/8/12
مراسم عاشوراي امسال در آبادي ما ...... يكشنبه 96/7/9
کوه بيل و آتش سوزي هاي پي در پي در اين وانفساي بي کسي ...... چهارشنبه 96/6/8
به ياد خواهر زاده عزيزم عبدالعظيم مهبودي ...... سه شنبه 96/5/31
اندر وصف برنامه زرشکي يکي از کانديداهاي محترم /طنز ...... سه شنبه 96/2/26
ننه ! کوپن هاي ما چگونه هپولي شد؟ ...... پنج شنبه 96/2/14
  ==>   ليست آرشيو شده ها