كل عناوين نوشته هاي مهدي پريشاني

مهدي پريشاني
[ شناسنامه ]
من و آموزگار کلاس پنجمم/ قسمت دوم (کلمات و اصطلاحات) ...... چهارشنبه 99/3/21
من و آموزگار کلاس پنجمم(قسمت اول) ...... سه شنبه 99/3/20
بِکَش که سزاواري!!! /خاطرات من و عمو محمد رواتکي ...... پنج شنبه 99/3/1
من هنوز هم مهيار خانم ! خاطرات اداري محمد صادقي ...... يكشنبه 99/2/21
هدف از تشکيل \ صندوق همياري در حوادث \ ...... شنبه 99/2/13
شايد بعضي جاها بايد گفت درود بر کرونا! ...... دوشنبه 99/2/8
چگونگي تاسيس بنياد خيريه شتابک ...... يكشنبه 99/2/7
حاج نادر رياحي وصندوق قرض الحسنه خدام الحسين/خاطرات محمد صادقي ...... جمعه 99/2/5
فرهنگ چگونه تعريف مي شود !؟ ...... شنبه 99/1/30
غسالخانه مالکي و عدم استقبال هم ولايتي ها ...... يكشنبه 99/1/17
آرامش بهاري ، آن هم چه آرامشي ! ...... چهارشنبه 97/12/22
در باره کتاب \مالکي در گذر زمان \ /قسمت اول ...... چهارشنبه 97/11/17
مشکل آب جدي است ! چرا باور نمي کنيم ؟ ...... چهارشنبه 97/5/3
ننه ! کوپن هاي ما چگونه هپولي شد؟ ...... پنج شنبه 96/2/14
  ==>   ليست آرشيو شده ها